Juridisk | Privatlivspolitik |Vilkår og betingelser | Sikkerhed

STANDARDVILKÅR 

Version 21.09.2022


Disse standardvilkår (”GYG-SV“) regulerer sammen med Datenschutzrichtlinie brugen af GetYourGuide online-formidlingsplatformen (”GYG Plattform”), som er tilgængelig via (i)(http://www.getyourguide.de), (http://www.getyourguide.com), og visse andre websider, som drives af GYG af GYG (under ét ”GYG-Website”), samt (ii) visse mobile apps, der er blevet offentliggjort af GetYourGuide (”GYG-apps”)  

 

GYG-platformen er tilgængelig for brugere i hele verden. Bestemte dele af denne GYG-SV gælder kun, hvis du bor i et bestemt land eller en bestemt region.

 

Alle lande (undtagen USA): Hvis du ikke bor i Amerikas Forenede Stater, gælder appendiks A for dig. 

 

Amerikas Forenede Stater: Hvis du bor i Amerikas Forenede Stater (herunder disses territorier og besiddelser), gælder appendiks B for dig. Appendiks B indeholder en obligatorisk, forpligtende individuel voldgiftsklausul, hvilket betyder, at du erklærer dig indforstået med at overlade de fleste tvister i forbindelse med GYG-platformen, vores ydelser eller disse GYG-SV til en forpligtende mægling og ikke at gå rettens vej. Du må kun afvise en mægling, hvis du følger fremgangsmåden i appendiks B. Appendiks B indeholder desuden et gensidigt afkald på gruppesøgsmål eller nævningesager.

1. Om os


Vi, GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 71-75, D-10437 Berlin, Tyskland, registreret hos underretten Amtsgericht Charlottenburg under HRB 132059 B, (”GetYourGuide” eller ”vi” eller ”os”) står som operatører af GYG-platformen og har derfor også et tilsvarende ansvar. Vores platform står til rådighed på verdensplan i flere sprog og kan bruges hurtigt og nemt.


Vi driver GYG-platformen som en formidlingsplatform, hvorpå der online udbydes guideture og aktiviteter (samlet ”aktivitet” eller ”aktiviteter”) ved en lang række lokale aktivitetsudbydere såsom forlystelsesparker, museer, rejseledere eller bådture verden over (”udbydere”).  Aktiviteterne omfatter eksempelvis guidede ture, madlavningskurser, sightseeing-ture med bus, skibsrejser, billetter til seværdigheder samt andre ydelser.  Vi optræder i den forbindelse som agenter for udbyderne. Beskrivelserne, fotografierne og andet indhold for egne aktiviteter stammer fra de pågældende udbydere.  Vi har derfor ikke nogen direkte indflydelse på omfanget af sådant indhold.

2. Gyldighedsområde


2.1 Disse GYG-SV gælder for alle besøgende på GYG-platformen med alt indhold inden for de udbudte operativsystemer (p.t. iOS, Android) (”brugere”).  Så snart du bruger GYG-platformen, er du forpligtet til at overholde disse GYG-SV.  Du bedes derfor læse dem omhyggeligt ved førstegangsbrug heraf.


2.2 De kan hentes på internettet og gælder for alle vores ydelser, for så vidt der ikke er truffet mere specielle regler for en bestemt ydelse.  Skulle dette være tilfældet, gør vi det tydeligt det pågældende sted.  Såfremt brugerens betingelser er i modstrid med disse GYG-SV eller afviger herfra, bliver disse kun gyldige, når vi udtrykkeligt har givet vores samtykke.


2.3 Brugen af GYG-platformen er kun til dig personlig, dvs. du må under ingen omstændigheder bruge den til erhvervsmæssige formål.  Stikord: Videresalg af entrébilletter, er strengt forbudt! Det betyder, at enhver form for brug, der går ud over din personlige brug i dine private omgivelser og/eller tjener kommercielle eller erhvervsmæssige formål for personer, du har en personlig relation til, og/eller nogen anden tredjemand (især erhvervsmæssigt videresalg af billetter), er strengt forbudt.

3. Hvad kan vi tilbyde?


3.1 Du kan se aktivitetsudbuddet på GYG-platformen.  Aftalen om udførelsen af aktiviteten indgås udelukkende direkte mellem dig og udbyderen (”ydelsesaftale”). Ved køb af en aktivitet på GYG-platformen køber du intet af os, men direkte af udbyderen. Aftaler af ydelser indgås af os på vegne af udbyderen og for dennes regning. Vi agerer som agent for udbyderen og har fået udbyderens bemyndigelse og fuldmagt til at indgå handler direkte mellem udbyderne og brugerne, for eksempel dig, og for udbydernes regning og betalinger.   Vi tilbyder ikke selv nogen form for aktiviteter og bliver derfor ikke din aftalepart ved en ydelsesaftale.  Vi agerer selv hverken som arrangør eller udlejer, sælger eller anden form for aftalepart i relation til ydelsesaftalen med dig. Vi modtager en provision af udbyderen for formidlingen af ydelsesaftalen. 

 

3.2 Du kan filtrere listen over aktiviteter ud fra forskellige parametre.  Ved hjælp af opdagelsesassistenten får du vist aktiviteter, der svarer til dine kriterier og udbydes af én bestemt udbyder.  Hvis mere end én udbyder er i stand til at tilbyde en aktivitet, som svarer til opfyldelsesassistentens kriterier, vil de pågældende aktiviteter blive vist i en rækkefølge, som er baseret på faktorer som popularitet, mangfoldighed, tilgængelighed, afbestillingsrate, bedømmelse, performance i tidens løb og størrelse af de opnåede indtægter. 


3.3 For at opnå en hurtig og problemfri behandling kan du rette spørgsmål vedrørende din booking til vores GetYourGuide-kundeservice. I den forbindelse finder du diverse formularer samt en hotline på Kontaktiere uns ⎸GetYourGuide. Som agent støtter vi udbyderne ved afviklingen.  Som regel svarer vi inden for 24 timer, men senest i reglen inden for 48 timer.  Kommunikationen kan ske direkte mellem dig og udbyderen. I akutte tilfælde finder du den pågældende udbyders kontaktdata på din voucher. 


3.4 Vi forbeholder os ret til at knytte brugen af GYG-platformen eller enkelte funktioner på GYG-platformen eller det omfang, i hvilket enkelte funktioner kan bruges, til bestemte forudsætninger, såsom kundens betalingsadfærd (for eksempel ved tidligere gennemførte bookinger) eller gøre den afhængig af forelæggelsen af bestemte former for dokumentation (f.eks. dokumentation for identitet, indkøb, betaling eller ejendomsret).  Vi forbeholder os retten til at begrænse din booking af aktiviteter eller afbestille aktiviteter, som du har booke i tilfælde af mistanke om bedrageri, overtrædelse af nærværende GYG-SV eller forpligtelser i forbindelse med ydelsesaftalen, som GetYourGuide får kendskab til.


3.5 Vi er hverken forpligtet til at forbedre, udvide (updates/upgrades) eller gøre det indhold, de funktioner og tjenester, der stilles til rådighed via GYG-platformen, tilgængeligt.  Vi kan til enhver tid indstille vores tjenester og ydelser. Et krav på videreførelse foreligger ikke.  Såfremt du allerede har indgået en ydelsesaftale med en udbyder, er afsnit 5.3, det vil sige ydelsesaftalen, gældende for dig.

4. Registrering og GYG-konto


4.1 Ganske vist er en registrering ikke påkrævet for at få adgang til GYG-platformen. For at kunne bruge alle funktioner, herunder ”ønskesedlen”, skal du imidlertid registrere dig hos os.

4.2 For at oprette en konto (”GYG-kontoen”) skal du give korrekte oplysninger om dit navn og din e-mail-adresse i registreringsformularen på GYG-platformen og fastlægge et password.  Såfremt dette er tilgængeligt, kan du oprette en konto uden adgangskode ved at bruge muligheden for at oprette en konto uden adgangskode med e-mail-verifikationslink. Disse data skal du hemmeligholde, så tredjemand ikke kan tilgå din konto.  Efter klik på knappen ”bekræft e-mail” sender GetYourGuide dig en ”velkomst”-mail som bekræftelse. Din GYG-konto er nu oprettet.

 

 

4.3 Du må kun oprette én GYG-konto til dig selv. Du må ikke overdrage kontoen til en anden person.

5. GYG-apps

 

5.1 Med forbehold for bestemmelserne og betingelserne i denne aftale giver vi dig hermed en ikke eksklusiv, genkaldelig, ikke overdragelig, ikke underlicensierbar, begrænset licens til download, installation og brug af GYG-apps på dit mobile udstyr, med forbehold for, at din installation og brug af GYG-apps’ene udelukkende sker (i) til din personlige brug og til ikke kommercielle formål og (ii) i henhold til de i nærværende aftale beskrevne grænser. Det er ikke tilladt at kopiere, overføre, udleje, udlåne, modificere, tilpasse GYG-apps, oprette deraf afledte værker, viderefordele eller give dem i underlicens, og hvis du sælger dit mobile udstyr til tredjemand, skal du forinden fjerne GYG-apps fra dit mobile udstyr. Det er forbudt for dig at tilbageudvikle GYG-app’ens kildekode eller dele deraf, at forsøge at skille ad eller aflede, for så vidt en sådan begrænsning ikke udtrykkeligt er forbudt ved gældende ret. Alle rettigheder, som du ikke ydes udtrykkeligt under denne aftale, er forbeholdt os og vores licensgivere.

 

5.2 GetYourGuide kan fra tid til anden efter eget skøn udvikle og stille opdateringer til GYG-apps til rådighed, som kan indeholde opgraderinger, bugfixes, patches, andre fejlkorrekturer og/eller nye funktioner (under ét, herunder den tilhørende dokumentation, ”opdateringer”). Opdateringer kan også modificere eller slette bestemte kendetegn og funktioner helt. Du erklærer dig indforstået med, at GetYourGuide ikke er forpligtet til at stille opdateringer til rådighed eller fortsat at stille bestemte kendetegn eller funktioner til rådighed eller holde dem i brug. Hvis dit mobile udstyr er forbundet med internettet, så (alt efter indstillingerne på dit mobile udstyr):

  1. downloader og installerer GYG-apps’ene automatisk alle tilgængelige opdateringer; eller

  2. kan du modtage en meddelelse om tilgængelige opdateringer eller blive opfordret til at downloade og installere tilgængelige opdateringer.

Du skal straks downloade og installere alle opdateringer samt acceptere, at GYG-apps eller dele heraf muligvis ikke længere fungerer korrekt, hvis ikke du gør dette. 

 

Desuden erklærer du dig indforstået med, at alle opdateringer betragtes som en del af GYG’apps’ene og er underlagt alle bestemmelser og betingelser i nærværende GYG-SV.

 

5.3 Du accepterer, at hvis du downloader, installerer eller bruger GYG-apps’ene, kan GetYourGuide anvende automatiske midler (herunder eksempelvis cookies, SDK’er og web-beacons) til at samle oplysninger om dit mobile udstyr og om din brug af GYG-apps’ene. Du kan også blive opfordret til at stille bestemte oplysninger om dig selv til rådighed som en betingelse for at downloade, installere eller bruge GYG-apps’ene eller bestemte af deres kendetegn eller funktioner. Alle oplysninger, som vi indsamler via eller i fobindelse med GYG-apps’ene, er underlagt vores Datenschutzrichtlinie. Du kan kontrollere bestemte databehandlingsaktiviteter ved at nægte dit samtykke, når du opfordres hertil af GYG-app’en. 

6. Aftaleindgåelse med GetYourGuide-brugeraftale


6.1 Genstanden for aftalen med os som aftalepart er en gratis brug af GYG-platformen (”brugeraftale”)


6.2 Aftaleforholdet mellem dig og os kommer i stand, så snart du benytter GYG-platformen (hvilket omfatter installationen af GYG-app’en). Spærring, opsigelse eller sletning af din GYG-konto kan ske til enhver tid via GetYourGuide-kundeservice enten telefonisk eller via kontaktformularen under ”Slet konto”.  Kontaktoplysningerne findes på Kontaktiere uns ⎸GetYourGuide.


6.3 GetYourGuide kan til enhver tid ensidigt opsige din brugeraftale, din GYG-konto elle din adgang til GYG-platfomen med 1 uges varsel. Opsigelsen træder dog først i kraft, så snart de allerede etablerede ydelsesaftaler er indgået.  Retten til ekstraordinær opsigelse berøres ikke heraf.

 

7. Kundeservice / bedstprisgaranti fra GetYourGuide


7.1 Du kan kontakte vores kundeservice på Kontaktiere uns ⎸GetYourGuide. Du kan kontakte os via telefon, chat eller e-mail.


7.2 Såfremt du efter at have foretaget din booking konstaterer, at du kan booke den aktivitet, du har booket via GYG-platformen, (I) med samme kendetegn (tid, sted, antal personer) og (II) med samme ydelser (III) til en lavere pris på internettet (IV) hos samme udbyder og også kunne dokumentere dette over for os, vil vi udbetale det beløb, der udgør forskellen mellem den via GetYourGuide bookede pris, og den lavere og realistisk opnåelige pris, som du har fundet på internettet, til dig.


7.3 For at kunne gøre brug af denne prisgaranti skal du på forlangende fremsende linket (og/eller et screenshot af det alternative tilbud).  Vi vil så tjekke dette og udbetale differencen, hvis prisen rent faktisk skulle være lavere, idet betaling dog også kan ske i form af en voucher.


7.4 Alle særtilbud og rabatkampagner er markeret som sådanne.

8. Betaling ved GetYourGuide


8.1 For udbyderens ydelser gælder den på GYG-platformen tilbudte pris (”bookingpris”).  Det beløb, som du betaler for en aktivitet (”bookingpris”), er mærkningsprisen fratrukket alle gældende rabatter. Medmindre andet er aftalt, skal bookingprisen for udbyderens ydelser afregnes straks ved brugerens booking.  

 

8.2 For udvalgte aktiviteter kan du vælge ydelsen ”Reservér nu, betal senere”. Dette er kun muligt med et kreditkort, der som minimum er gyldigt indtil datoen for den valgte aktivitet. For at bekræfte dette vil vi debitere dit kreditkort med 0 EUR, når du gennemfører din booking.  72 timer forud for starten på aktiviteten debiterer vi bookingprisen.  I tilfælde af, at det mislykkes at foretage en debitering af dit kreditkort, giver vi dig en frist på 47 timer til at foretage betalingen manuelt.  Såfremt dette ikke lykkes og betalingen gennemføres ikke, afbestiller vi automatisk den aktivitet, du har booket.

 

8.3 GetYourGuide har ret til at modtage de fakturerede beløb i udbyderens navn og på dennes vegne (som agent), medmindre der ikke udtrykkeligt fremgår noget afvigende af udbyderens faktura.  Med gennemførelse af betalingen til GetYourGuide har du opfyldt dine betalingsforpligtelser over for udbyderne med frigørende virkning.  Hvis brugeren skal betale fordringer i en anden valuta end din national valuta (fordring i fremmed valuta), kan GetYourGuide (i sin funktion som agent) forlange betaling i din nationale valuta og omregne fordringen i fremmed valuta til den aktuelle valutakurs på tidspunktet for aftalens indgåelse.  For stærkt svingende valutaer kan vi beregne et rimeligt vekselgebyr. 

 

8.4 Som udbyderens agent er vi din kontaktperson i forbindelse med en ydelsesaftale og dennes betaling.  Hvis du ønsker at gøre refusion af bookingprisen uden for vores afbestillingsbetingelser gældende, kan du henvende dig til os.  Vi vil herefter kontakte udbyderen, og udbyderen vælger efter eget skøn, om han/hun vil efterkomme dit ønske om en refusion. En af udbyderen bevilget refusion kan udbyderen afvikle via os. 


8.5 Du skal anføre korrekte betalingsinformationer og aktualisere dem uden ugrundet ophold i tilfælde af ændringer.  Du vil i bestillingsprocessen blive informeret om de tilladte betalingsmidler.   Betalingsudbyderens standardvilkår er gældende. Din betalingsudbyder kan opkræve yderligere gebyrer.  Over for os er du forpligtet til at bekræfte, at du er berettiget til en af dig anvendt betalingsmetode eller har ret til at bruge den.

 

8.6 I nogle tilfælde betaler du ikke bookingprisen til GetYourGuide eller direkte til udbyderen, men til et andet selskab, som vi har bestilt til at afvikle betalingen som underagent.  Skulle du eksempelvis bo i USA eller bruge et i USA udstedt kreditkort til betalingen, står GetYourGuide Operations Inc., et af vores datterselskaber, for afviklingen af betalingen.  For sådanne betalinger gælder de samme betingelser som for betalinger direkte til os. Du vil således ikke opleve nogen ændringer.  Du har frem for alt også opfyldt dine betalingsforpligtelser med gennemførelse af betalingen til underagenten med frigørende virkning over for udbyderne.  Kontakt vores lokale kundeservice Kontaktiere uns ⎸GetYourGuide, hvis du har spørgsmål vedrørende betalingen.

 

8.7 Med autoriseringen af betalingen samtykker du i, at dine betalingsinformationer bruges til at inddrage vederlaget til udbyderen.  Vi forbeholder os ret til gøre brugen af hhv. betalingsfunktionen eller enkelte betalingsmetoder på GYG-platformen afhængig af et tjek af den hertil påkrævede kreditværdighed.

 

9. Ændringer og afbestillinger


9.1 Du kan kun afbestille ydelsesaftalerne i henhold til afbestillingsvilkårene i henhold til oplysningerne i udbyderens SV, beskrivelsen af aktiviteten på GYG-platformene eller evt. på en voucher, der er udstedt for aktiviteten.


9.2 For at undgå misforståelser skal du foretage ændringer (som f.eks. en flytning af datoen for aktiviteten eller ændringer hos deltagerne) og afbestillinger via GYG-platformen, medmindre andet er aftalt. En afbestilling kan ske via den fomular, som findes under Kontaktiere uns ⎸GetYourGuide. Ændringen eller aflysningen skal ske rettidigt. Hvad der menes med ”rettidigt”, afhænger ikke alene af det enkelte tilfælde (f.eks. inden for den gældende afbestillingsfrist), men kan også afhænge af aktivitetens tilgængelighed. Det er derfor meget vigtigt, at du læser alle bestemmelser og betingelser på aktivitetssiden eller udbyderens SV nøje.  Afgørende for, om afbestilling er sket i tide, er, om meddelelsen er fremkommet til GetYourGuide inden fristens udløb.  Hvis disse forudsætninger er opfyldt, udsteder vi en afbestillings- eller ændringsbekræftelse på vegne af udbyderen.  Den er samtidig din dokumentation for hhv. afbestillingen og ændringen og skal derfor absolut opbevares. 


9.3 Vi kan informere dig om ændringer eller afbestillinger - især, hvis de sker med kort varsel - på vegne af udbyderen på det telefonnummer, du har oplyst, og ved at sende ændringer til din e-mail-adresse.

 

9.4 Medmindre der i beskrivelsen af aktiviteten på GYG-platformen, i udbyderens SV eller på aktivitetens voucher er angivet afvigende afbestillingsbetingelser, gælder de følgende afbestillingsbetingelser:

a) Ved afbestillinger mere end 24 timer før aktivitetens begyndelse: fuld refusion af bookingprisen; og

b) Ved afbestillinger maks. 24 timer før aktivitetens begyndelse eller udeblivelse: ingen refusion.

10. Vurderinger og andet brugerindhold


10.1 Vi tilbyder dig muligheden for at se bedømmelser og andet indhold, som er blevet lagt op på GYG-platformen af andre brugere. Hver bedømmelse gengiver kun den pågældende brugers personlige mening, som refererer til et bestemt tidspunkt, som således er præget af de personlige forestillinger og forventninger.  Ligeledes skal der tages hensyn til, at den udbudte aktivitet kan have ændret sig siden dengang, da indholdet eller bedømmelse blev lagt op.  Man skal også være opmærksom på antallet af afgivne vurderinger, da en enkeltstående mening ofte siger en hel del mindre end en samlet oversigt med talrige bedømmelser. 


10.2 Du kan selv påvirke indholdet på GYG-platformen ved at skrive bedømmelser af aktiviteter, som du har købt, eller ved at lægge billeder op (”brugerindhold”).  Du er fuldt ud ansvarlig for det brugerindhold, du har lagt ud.  Det er strengt forbudt at lægge brugerindhold ud på GYG-platformen, som: (i) er usandt eller vildledende; (ii) reklamerer åbent eller skjult for produkter, ydelser eller virksomheder; (iii) laves mod vederlag fra tredjemand; (iv) laves af den udbyder, der udbyder aktiviteten; (v) krænker tredjemands intellektuelle rettigheder, privatliv eller andre rettigheder; eller (vi) indeholder links eller lignende oplysninger/henvisninger, der er egnet til forstyrre fremmede databehandlingsanlægs funktion.

 

10.3 Du er forpligtet til forud for upload af brugerindhold at sikre, at du har de rettigheder til billeder, der er nødvendige for at bruge dem.  Især billeder eller fotos, hvorpå andre personer end dig kan ses, må kun lægges op på GYG-platformen, hvis der foreligger samtykke fra disse personer.  Hvis du ønsker at bruge billeder, som blev taget af en anden person end dig selv, skal du også bruge denne persons samtykke.

 

10.4 Det brugerindhold, der gøres offentligt tilgængeligt, må ikke stride mod lovbestemmelser, den gode moral og/eller tredjemands ret. Du må især ikke uploade brugerindhold med fremstillinger af vold, pornografisk, diskriminerende, ærekrænkende, racistisk, bagvaskende eller andet retsstridigt indhold eller visninger og/eller gøre sådant offentligt tilgængeligt.

 

10.5 Du forbliver ejeren af alt brugerindhold, som du har skabt. Du giver GetYourGuide en ikke eksklusiv, underlicensierbar (over et eller flere niveauer), verdensomspændende, fuldt betalt og gebyrfri licens til at anvende, reproducere, adaptere, oversætte brugerindholdet, udarbejde deraf udledt arbejde, modificere, opføre, vise offentligt, fremvise offentligt, overføre og fordele, herunder (i) på eller via GetYourGuide-platformen, (ii) via GetYourGuide’s partnere og (iii) i online- og offline-marketingmateriale i samtlige medier, som allerede kendes på nuværende tidspunkt eller først på et senere tidspunkt bliver opdaget eller udviklet.

 

10.6 Vi kan fjerne brugerindhold ved behov og efter vores eget skøn. Eksempelvis kan GetYourGuide fjerne brugerindhold, hvis dette efter vores opfattelse er i modstrid med vores forpligtelser ifølge pkt. 14.2-14.4. Vi har ikke pligt til at opbevare kopier af brugerindhold eller stille sådanne kopier til rådighed. 

 

10.7 GetYourGuide, associerede virksomheder, underagenter og vores(salgs-)partnere kan vise reklamer og yderligere informationer i forbindelse med eller sammen med brugerindholdet på GYG-platformen samt på andre medier.  Du har ikke noget krav på vederlag for sådanne reklamer.  Vi forbeholder os retten til at ændre type og omfang af sådanne reklameforanstaltninger. Vi vil ikke underrette dig herom.

11. Databeskyttelse


11.1 De personoplysninger vi har indsamlet om dig via GYG-platformen vil blive behandlet af GetYouGuide som dataansvarlig i henhold til de relevante databeskyttelsesbestemmelser og til de formål, der er beskrevet i Datenschutzrichtlinie. GetYourGuide videregiver dine personoplysninger til udbydere i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelse af ydelsesaftalen mellem dig og udbyderen, eller hvis det er nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse, samt til andre juridisk tilladte formål. Udbyderne er uafhængige dataansvarlige og har eneansvaret for behandlingen af dine personoplysninger. 

 

11.2 Se venligst vores privatlivspolitik for fuld information om, hvordan du udøver dine databeskyttelsesrettigheder.

12. Skadesløsholdelse


12.1 Du er forpligtet til at holde os skadesløs for alle skader, omkostninger og udgifter (herunder rimelige omkostninger til forsvar mod krav fra tredjepart, som vi, vores agenter eller tilknyttede partnere pådrager sig som følge af nedenstående forhold:


12.1.1 Din forsætlige eller uagtsomme urigtige fremstilling, handling eller undladelse i forbindelse med din brug af GYG-platformen:


12.1.2 Din forsætlige eller uagtsomme overtrædelse af GYG-SV; eller


12.1.3 Krav fra tredjeparter, der er opstået i forbindelse med din adgang til, eller brug af GYG-platformen, og som forsætligt eller uagtsomt overtræder disse GYG-SV.

13. Overdragelse


Du er med undtagelse af evt. erstatningskrav ikke berettiget til at overdrage eller videregive dine rettigheder og/eller pligter ifølge disse GYG-SV.

14. Ugyldighedsbestemmelse


Skulle enkelte bestemmelser i disse GYG-SV helt eller delvis være ugyldige fra første færd eller blive ugyldige, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke heraf.  I stedet for ikke inkluderede eller ugyldige bestemmelser i disse GYG-SV træder lovgivningens almene regelsæt.  Såfremt sådanne almene lovregler ikke står til rådighed i det pågældende tilfælde eller ville føre til et urimeligt resultat, vil parterne optage forhandlinger om at finde en gyldig ordning, der træder i stedet for den ikke inkluderede eller ugyldige bestemmelse og i økonomisk forstand lægger sig så tæt op ad denne som muligt.

 

15. Udbyder - ydelsesaftale

 

15.1 Indgåelse af aftale med udbyderen 


15.1.1 Når du vælger og køber en aktivitet på GYG-platformen, indgår du en aftale direkte med udbyderen. Når kontrakten er indgået, fungerer vi som agent for udbyderen. 

 

15.1.2 Efter at have kontrolleret tilgængeligheden af aktiviteten, lægger du den pågældende aktivitet i indkøbskurven ved at klikke på knappen ”Læg i indkøbskurv”.  Efter at have klikket på knappen ”Til betaling”, vil du blive bedt om yderligere obligatoriske oplysninger, herunder betalingsmetode, hvor alle felter skal udfyldes. 


Ved at klikke på knappen ”Betal nu” i slutningen af bestillingsprocessen afgiver du et bindende tilbud om at indgå en ydelsesaftale med den pågældende udbyder, som skal levere aktiviteten. Du er bundet til dette tilbud i to hverdage.  Efter at have modtaget tilbuddet fremsender vi på vegne af udbyderen en automatisk bekræftelse på bestillingen.  Denne ordrebekræftelse udgør ikke accept af tilbuddet.


15.1.4 Udbyderne kan tilføje deres egne betingelser og vilkår til deres tilbud på GYG-platformen (“Udbyder-SV”). Læs venligst disse udbyder-SV omhyggeligt igennem, da de kan indeholde information, som er vigtig for dig, f.eks. info om afbestillingsmuligheder eller -betingelser.  Udbydernes vilkår og betingelser påvirker ikke vores indbyrdes forhold eller vores juridiske rettigheder. I tilfælde af et modsætningsforhold mellem en bestemmelse i udbyderens standardvilkår og en bestemmelse jf. afsnit 14 i GYG-SV, vil den bestemmelse, der er mest fordelagtigt for dig i forholdet mellem dig udbyderen, være gældende.


15.1.5 Tilbuddet accepteres af os på vegne af udbyderen, idet du modtager en bekræftelse på vegne af udbyderen og eventuelt adgang til en voucher (enten en digital voucher eller en voucher, der kan downloades som PDF) og en betalingsbekræftelse.  Vi forbeholder os ret til at acceptere eller afvise aftaletilbud efter eget skøn. 

 

15.1.6 Aftalen mellem dig og den pågældende udbyder udgør ikke nogen særskilt aftaletekst. Aftalens indhold fremgår af det bestilte produkt (dvs. beskrivelsen af den af dig valgte aktivitet), de gældende bestemmelser i afsnit 15 i disse GYG-SV og – for så vidt sådanne forefindes – udbyderes standardvilkår.

 

15.1.7 Umiddelbart efter modtagelse af ordrebekræftelsen skal du kontrollere, om alle oplysninger i ordrebekræftelsen er korrekte.

15.2 Priser 

15.2.1 I de fleste tilfælde er alle angivne priser inklusive alle skatter og gebyrer.  Det er dog muligt, at der vil blive opkrævet yderligere lokale skatter eller gebyrer på stedet.  Hvis der opkræves yderligere skatter eller gebyrer på stedet, vil dette fremgå af aktivitetsbeskrivelsen.


15.2.2 De af udbyderne fastsatte priser kan være underlagt særlige bestemmelser, for eksempel med hensyn til afbestillinger og tilbagebetaling af foretagne betalinger.  Inden du booker, skal du selv undersøge, om den pågældende udbyder har andre betingelser.

 

15.3 Gennemførelse af aktiviteten 


15.3.1 Du skal møde op til tiden på det af udbyderen angivne mødested. Bemærk i den forbindelse ligeledes udbyderens SV.  Hvis du kommer rejsende fra udlandet til aktiviteten, er du selv ansvarlig for de nødvendige rejsedokumenter (pas, visum osv.) og overholdelse af sundhedsbestemmelser mv. 


15.3.2 Forsikring er ikke inkluderet i bookingprisen for ydelserne.  Du er selv ansvarlig for pasende forsikringsdækning.  Vi opfordrer til, at du tegner en rejseforsikring, især hvis du bestiller en aktivitet, der involverer udendørs eller højrisikoaktiviteter.  Vi er ikke ansvarlige for gennemførelse af ture, ansættelse af rejseguides eller fastlæggelse af sikkerhedsstandarder i forbindelse med aktiviteter. 

 

15.3.3 Udbyderne er uafhængige aftaleparter og ikke agenter eller medarbejdere fra GetYourGuide. Vi er ikke ansvarlige for handlinger, fejl, undladelser, tilsagn, garantier, overtrædelser, uagtsomme handlinger eller forseelse fra leverandørernes side eller for personskade eller materielle skader eller andre erstatningskrav eller udgifter, der opstår som følge heraf eller på anden måde opstår på baggrund af en booking eller i forbindelse med en aktivitet. 


15.3.4 For faststatte tidspunkter og frister er udbyderens tidszone gældende.

 

15.4 Yderligere rettigheder for udbyderne 

 

15.4.1 Udbyderen kan uden at overholde en aflysningsfrist aflyse aktivitetens afholdelse på det aftalte tidspunkt, hvis vejrforhold, myndighedstiltag, strejker eller andre ydre omstændigheder, der enten er uforudsigelige eller kun lader sig afværge ved uforholdsmæssige anstrengelser fra udbyderens side og som ligger uden for dennes kontrol (især force majeure), gør det umuligt at gennemføre aktiviteten eller gør dette betydeligt vanskeligere eller mere risikabelt.  I så fald refunderes den bookingpris, der er blevet betalt for den aflyste aktivitet. Eventuelle yderligere krav om kompensation i henhold til 15.3.3 kan du rette direkte til udbyderen.

 

15.4.2 Udbyderen kan udelukke dig fra en aktivitet, hvis du (i) ikke opfylder betingelserne for deltagelse i henhold til GYG-platformen, (ii) ville bringe dig selv eller andre i fare ved at deltage, eller (iii) på anden måde forstyrre gennemførelsen af aktiviteten.  I så fald refunderes den for aktiviteten betalte bookingpris ikke.

 

15.4.3 Udbyderen kan til enhver tid foretage mindre ændringer i programmet, hvis det anses for nødvendigt på grund af forhold, der er opstået med kort varsel.  Mindre ændringer i programmet omfatter også ændring af startstidspunktet/mødestedet for aktiviteten, forudsat at det er muligt for dig at ankomme til det nye mødested til fods eller med offentlig transport inden for 15 minutter fra det oprindeligt aftalte mødested.  En ændring af starttidspunktet/mødestedet kan ske frem til 24 timer forud for påbegyndelsen af den bookede aktivitet, idet du informeres herom hhv. ved besked på e-mail eller visning via GYG-platformen.

 

16. Afsluttende bestemmelser


16.1  Med henblik på aftaleopfyldelse og udøvelse af rettigheder, som vi har ifølge nærværende SV, kan vi som medhjælpere til opfyldelsen betjene os af andre GetYourGuide-virksomheder og tredjemand.

 

16.2 Vi har mulighed for at ændre eller tilpasse disse GYG-SV, for eksempel med henblik på at tage højde for ændringer i lovgivningen, markedsændringer eller i tilfælde af manglende regulering. I så fald vil vi informere dig herom i tilstrækkelig god tid og på behørig vis.  I tilfælde af, at du gør indsigelse, kan vi - eller du - opsige din GYG-konto eller din adgang til GYG-platformen med øjeblikkelig virkning.

 

16.3 Alle meddelelser og andre erklæringer, der fremsendes inden for rammerne af disse GYG-SV, skal være på skrift (f.eks. via e-mail).

 

16.4 Bestemmelserne i De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb gælder ikke for disse GYG-SV eller for køb foretaget i henhold til disse GYG-SV.

 

16.5 Aftalen mellem dig og os etableres og indgås i Berlin, Tyskland.

 

16.6 I disse GYG-SV (i) betyder ”herunder” ”herunder, men ikke begrænset til, (ii) almindelige ord, der ikke må tillægges nogen begrænsende betydning på grund af det faktum, at de går forud for ord, som beskriver en bestemt klasse af handlinger, anledninger eller ting, og (iii) inkluderer ord, der refererer til ental og flertal og omvendt. De i disse GYG-SV anvendte overskrifter ved hvert hoved- og underafsnit har udelukkende til formål at gøre standardvilkårene nemmere at læse og må ikke bruges til fortolkning af GYG-standardvilkårene.

 

 

Appendiks A

Klausuler, som gælder for indbyggerne i alle lande (undtagen indbyggerne i USA) 


A1 Gyldighedsområde. Nærværende GYG-SV henvender sig udelukkende til forbrugere i henhold til §13 tysk civillovbog (BGB).

 

A2 Ansvar. 

 

A2.1 Medmindre andet er bestemt i afsnit A2.2, er vores maksimale ansvar, som opstår over for dig af eller i forbindelse med opfyldelsen af vores aftaleforpligtelser, begrænset til det forudsigelige tab eller den forudsigelige skade, som hidrører fra en uagtsom krænkelse af en væsentlig aftaleforpligtelse. En ”væsentlig aftaleforpligtelse” ifølge disse GYG-SV er en pligt, hvis opfyldelse er uundværlig med henblik på en korrekt opfyldelse af disse GYG-SV og hvis krænkelse bringer formålet med disse GYG-SV og opfyldelsen heraf, som du som bruger regelmæssigt kan stole på, i fare.  Et tab eller en skade kan typisk forudses, hvis den på tidspunktet for anerkendelsen af disse GYG-SV typisk var forudsigelig.  Vi udelukker eget ansvar og medhjælperes ansvar eller udførelse for skader, der er forvoldt ved uagtsom forsømmelse af en ikke væsentlig aftaleforpligtelse.

 

A2.2 Intet i disse GYG-SV udelukker eller begrænser vores eget ansvar eller vores medhjælperes ansvar eller udførelse for grov uagtsomhed, alvorlig legemsbeskadigelse (herunder død), legemsbeskadigelse eller bedrageri eller begrænser disse. Ligeledes berøres evt. videregående præceptive lovbestemte rettigheder for forbrugere ikke heraf.


A2.3 Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis vi på svigagtig vis skulle fortie et forhold vedrørende GYG-platformens standard eller påtage os garanti for en bestemt funktionalitet.  Det samme gælder for brugerens evt. krav ifølge loven om produktansvar.

 

A2.4 Der foreligger ikke noget ansvar i tilfælde af force majeure, herunder eksempelvis: udfald af elektroniske eller mekaniske apparater eller kommunikationsveje, handlinger ved tredjemand (inkl. denial-of-service-angreb og overdreven brug eller misbrug af GYG-platformen), telefon- eller andre forbindelsesproblemer, computervirus, ubeføjet indgriben, tyveri, betjeningsfejl, brand, uvejr inkl. oversvømmelser, regulatoriske eller andre tiltag fra tilsyns-, regerings- eller overnationale myndigheder, krig, oprør eller arbejdskonflikter.

 

A2.5 Du har altid mulighed for at dokumentere over for udbyderen, at vedkommende slet ikke har lidt nogen skade eller har lidt en skade, der er væsentlig mindre end de afbestillingsgebyrer, som udbyderen evt. måtte forlange.

 

A3 Skadesløsholdelse

A3.1 Erstatning i henhold til klausul 12.1 omfatter også den erstatning, som vi bærer erstatningsansvaret fo over for vores medhjælpere (i henhold til tysk ret) eller hjælpere på grund af indtræden af en hændelse som beskrevet i afsnit 12.


A3.2 Ovennævnte forpligtelser i afsnit A3.1 gælder kun, hvis du er ansvarlig for, at de i afsnit 12 beskrevne hændelser eller krænkelser af nærværende GYG-SV er indtrådt, det vil sige, hvis du har handlet forsætligt eller uagtsomt og denne forseelse umiddelbart har medført de ovennævnte hændelser eller overtrædelser.  .


A4 Online-mægling. Gå til Den Europæiske UnionDen Europæiske Unions online-platform til mægling her. Vi er hverken villige eller forpligtede til at deltage i mæglingsprocedurer ved en mæglingsinstans for forbrugere.

 

A5 Gældende ret. Såfremt det i den præceptive lokale (forbruger-)lovgivning i det land, som du har din bopæl i, er tilladt, er disse GYG-SV og vores ydelser underlagt tysk ret. 

 

A6.1 Værneting for personer med bopæl inden for EØS.__ Hvis din sædvanlige bopæl ligger inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), gælder følgende: Såfremt det i den præceptive lokale (forbruger-)lovgivning, er det udelukkende værneting for alle tvister Berlin, Tyskland. 

 

A6.2 Værneting for personer, som hverken har bopæl i EØS eller USA.__ Hvis din sædvanlige bopæl ligger uden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og uden for Amerikas Forenede Stater, gælder følgende:  Det udelukkende værneting for alle tvister er Berlin, Tyskland. 

 

A7 Fortrydelsesret

Hvis du er forbruger, dvs. hvis du er en fysisk person, der ikke handler som led i sit erhverv, og dit sædvanlige opholdssted er i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, har du generelt en lovbestemt fortrydelsesret i overensstemmelse med følgende oplysninger om fortrydelsesret. I nogle tilfælde er fortrydelsesretten dog udelukket ved lov, så du har muligvis ikke fortrydelsesret i forbindelse med din specifikke aftale.

 

A7.1 Undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret 

Fortrydelsesretten er ved lov udelukket i forbindelse med aftaler om fjernsalg af fritidsaktiviteter, hvis aftalen vedrører levering på en forud fastlagt dato eller i et nærmere bestemt tidsrum. Dette omfatter dato- eller tidsafgrænsede ture af forskellig art, "(Flere) dagsudflugter", "Entrébilletter", "Guidede ture", "Vandaktiviteter", "Eventyr", "Andre oplevelser" og "Kombinationstilbud" arrangeret af os.

 

A7.2 Vejledning om udøvelse af fortrydelsesretten

 

A7.3 Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke befragteren, får den sidste vare i fysisk besiddelse. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os ( GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Tyskland, withdrawal @ getyourguide . com (beskyttelse mod spam), +49 30 2202 7135 ) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

A7.4 Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Du returnerer varerne eller afleverer dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Vi afholder udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer 

på.

 

Ud over ovenstående gælder følgende med hensyn til din fortrydelsesret: Du kan bruge nedenstående standardfortrydelsesformular til at erklære din fortrydelsesret, men er ikke forpligtet til at bruge den. Du kan f.eks. også hurtigt og effektivt erklære, at du fortryder, via vores platform ved at udfylde og indsende vores formular på Afbestil booking. Hvis du bruger nedenstående fortrydelsesformular, beder vi dig venligst om at oplyse dit bookingnummer. Det gør det lettere for os at matche din fortrydelse med din kontrakt, men det er ikke obligatorisk for dig.

 

A7.5 Standardfortrydelsesformular

(udfyld og returner denne formular kun, hvis du ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende).

 

Til GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Tyskland, withdrawal@getyourguide.com:

  • Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/ levering af følgende tjenesteydelser (*),

  • Bestilt den(*) /modtaget den(*),

  • Forbrugerens navn (Forbrugernes navne),

  • Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresser),

  • Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir),

  • Dato

  • Det ikke-relevante udstreges.

 

 

Appendix B

Clauses Applicable Only to Residents of the U.S.

B1 Warranty Disclaimers. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW AND EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH HEREIN, WE MAKE NO, AND HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIM ANY, REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, REGARDING THE ACTIVITIES AND SERVICES CONTEMPLATED BY THIS AGREEMENT, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING FROM COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, OR USAGE OF TRADE. The GYG Platform is provided “as is,” without warranty of any kind, either express or implied. We do not warrant that (i) the GYG Platform will meet all of your requirements or that performance of the GYG Platform will be uninterrupted, virus-free, secure, or error-free, or (ii) the content on the GYG Platform will be complete, accurate, or free from technical defects or changes by unauthorized third parties. We are not responsible for the accuracy or completeness of Supplier-provided data. 

 

B2 Activity-Related Liabilities.

 

B2.1 Injury Incidents. You (and any other person for whom you made a booking for an Activity (a “Co-Traveller”)) agree and understand that Activities are provided by Suppliers, not by GetYourGuide. Suppliers are independent third parties that are not under the control of GetYourGuide. In the event that you or a Co-Traveller is injured, killed, or suffers a loss during or in connection with an Activity (an “Injury Incident”), you agree to seek compensation directly from the Supplier that provided the Activity, not from GetYourGuide or its affiliates, subsidiaries, distribution partners, or their respective officers, directors, employees and agents (the “GetYourGuide Parties”). 

 

B2.2 Release. YOU, ON BEHALF OF YOURSELF AND ANY CO-TRAVELLERS , HEREBY RELEASE THE GETYOURGUIDE PARTIES TO AND FROM ANY AND ALL CLAIMS, DEMANDS, CAUSES OF ACTION, OBLIGATIONS, DAMAGES, AND LIABILITIES, COSTS AND EXPENSES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ATTORNEYS FEES), WHETHER OR NOT NOW KNOWN, SUSPECTED, OR CLAIMED, RELATING TO ANY INJURY INCIDENT, WHICH YOU EVER HAD, NOW HAVE, OR MAY IN THE FUTURE HAVE. 

 

B2.3 Unknown Claims. California Civil Code section 1542 provides as follows: “A general release does not extend to claims that the creditor or releasing party does not know or suspect to exist in his or her favor at the time of executing the release and that, if known by him or her, would have materially affected his or her settlement with the debtor or released party.” You agree that you have read and understand this language. You specifically and expressly WAIVE any and all rights you may have under California Civil Code section 1542 (or any similar statute) as they relate to the release in this section. You acknowledge and agree that this waiver is an essential and material term of these Terms.

 

B2.4  Covenant. You covenant and agree never to commence, prosecute, or cause, permit, or advise to be commenced or prosecuted against any GetYourGuide Party, any action at law or equity, or other proceedings (including arbitration), based upon any Injury Incident.  If any such prohibited action or proceeding is instituted, these Terms may be pleaded as a full and complete defense thereto.

 

B2.5. Third-Party Beneficiaries. The GetYourGuide Parties are expressly named as third-party beneficiaries to this Section B2. Each of the GetYourGuide Parties has the right to enforce this Section B2 against you as this Section B2 pertains to its respective rights as a third-party beneficiary.

 

B3 Liability Limitations.

 

B3.1 Waivers. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, WE WILL BE NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING DAMAGES FOR LOST DATA, LOST PROFITS, LOST REVENUE OR COSTS OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, HOWEVER CAUSED AND UNDER ANY THEORY OF LIABILITY, INCLUDING CONTRACT OR TORT (INCLUDING PRODUCTS LIABILITY, STRICT LIABILITY AND NEGLIGENCE), AND WHETHER OR NOT WE WERE OR SHOULD HAVE BEEN AWARE OR ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY STATED HEREIN. 

 

B3.2 Maximum. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, IF GETYOURGUIDE IS HELD LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR RELATED TO THESE TERMS (INCLUDING YOUR USE OF GETYOURGUIDE’S SERVICES, YOUR PARTICIPATION (OR NON-PARTICIPATION) IN AN ACTIVITY, OR AN INJURY INCIDENT), THEN GETYOURGUIDE’S LIABILITY WILL IN NO EVENT EXCEED, IN THE AGGREGATE, THE GREATER OF (A) THE SUM PAID TO GETYOURGUIDE IN CONNECTION WITH THE ACTIVITY GIVING RISE TO THE CLAIM (IF APPLICABLE), OR (B) TWO HUNDRED DOLLARS (US $200.00).

 

B3.3 Allocation of Risk. THE PARTIES ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THE PROVISIONS IN THIS SECTION B3 REPRESENT A REASONABLE ALLOCATION OF RISK AND THAT THE GETYOURGUIDE WOULD NOT ENTER INTO AN AGREEMENT ABSENT SUCH PROVISIONS. In no event shall we be liable to you for any acts or omissions of any Supplier. 

 

B4 Arbitration. 

Please read this Section B4 carefully, it may affect your rights. This section provides for resolution of most disputes through arbitration instead of court trials.  Arbitration is more informal than a lawsuit in court, uses a neutral arbitrator instead of a judge or jury, and discovery is more limited. Arbitration is final and binding and subject to only very limited review by a court. This Section B4 shall survive termination of your GYG Account.

 

B4.1 Binding Arbitration. This provision is intended to be interpreted broadly to encompass all disputes or claims arising out of or relating to the GYG Platform, our services, these GYG GTC, and your relationship with us (or our subsidiary, parent or affiliate company or companies), whether based in contract, tort, statute, fraud, misrepresentation, or any other legal theory, including the interpretation and scope of this arbitration clause and the arbitrability of a dispute (collectively, “Claims”). All Claims will be resolved by binding arbitration, unless expressly excluded from arbitration as set forth in Section B4.4. 

B4.2 Opt Out. Notwithstanding Section B4.1, you may opt out of binding arbitration by following the Opt-Out Procedure and mailing us a written notice, by the Opt Out Deadline. The opt-out notice must be postmarked no later than 30 calendar days after the earliest of (i) the date you first used the GYG Platform, (ii) the date you first used our services, or (iii) the date of your first transaction with us (“Opt Out Deadline”). 

The written notice must be sent to the following address: GetYourGuide Legal Department, Sonnenburger Straße 71-75, 10437 Berlin, Germany. Any opt-out received after the Opt Out Deadline (allowing three (3) additional days for mailing) will not be valid and you must pursue your claim in arbitration or small claims court.

B4.3 Governing Law for this Clause. The parties agree that these GYG GTC evidence a transaction in interstate commerce and this arbitration provision will be interpreted and enforced in accordance with the U.S. Federal Arbitration Act and federal arbitration law, and not governed by state law.

B4.4 Excluded Claims. The following claims are not subject to binding arbitration and may be litigated in a judicial proceeding in a court of competent jurisdiction (as specified in Section B5): (i) any claim or cause of action alleging actual or threatened infringement, misappropriation, or violation of a party’s copyrights, trademarks, trade secrets, patents, or other intellectual property rights; (ii) any claim or cause of action seeking emergency injunctive relief based on exigent circumstances (e.g., imminent danger of the commission of a crime, hacking, or cyber-attack); or (iii) a request for the remedy of public injunctive relief, where such remedies are permitted and cannot be waived by applicable law. In addition, either of us may take a claim to small claims court, if the claim qualifies for hearing by such a court, subject to the limitations specified in Section B5.

B4.5 Arbitration Process. For all disputes, whether pursued in court or arbitration, you must first send us a written description via a form available at Contact us ⎸GetYourGuide of your claim to allow us an opportunity to resolve the dispute. You may request arbitration if your claim or dispute is not resolved within 60 days of our receipt of the claim. The arbitration of any dispute or claim shall be conducted (i) before one neutral arbitrator, (ii) in English, (iii) under the Arbitration Rules of the International Chamber of Commerce (“ICC Rules”) together with the IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration (1999) (the “IBA Rules”) (where there is inconsistency, the IBA Rules shall prevail, but solely as regards the taking of evidence). Neither party is permitted to make any application pursuant to 28 U.S.C. § 1782. The arbitrator shall be empowered to award only those damages which are permitted in these GYG GTC, subject to any disclaimers or damages and liability limits set forth in these GYG GTC. The award rendered by the arbitrator shall include costs of the arbitration, reasonable attorneys’ fees and reasonable costs for experts and other witnesses. Any arbitration shall be confidential, and neither you nor we may disclose the existence, content, or results of any arbitration, except as may be required by law or for purposes of enforcement of the arbitration award. Judgment on any arbitration award may be entered in any court having proper jurisdiction. For claims under $25,000, the arbitration will not involve any personal appearance by the parties or witnesses but will instead be conducted based solely on written submissions, unless you request an in-person or telephone hearing, or the arbitrator determines that an in-person or telephone appearance is required. Hearings by telephone shall be preferred, unless the arbitrator determines that a party’s right to a fundamentally fair process would be impaired without an in-person hearing. In the case of an in-person hearing, the

hearing shall be conducted in New York, New York, unless otherwise ordered by the arbitrator.

B4.6 Class Action Waiver. YOU AND WE EACH AGREE THAT ANY PROCEEDING, WHETHER IN ARBITRATION OR IN COURT, WILL BE CONDUCTED ONLY ON AN INDIVIDUAL BASIS AND NOT IN A CLASS, CONSOLIDATED OR REPRESENTATIVE ACTION. If a court or arbitrator determines in an action between you and us that this class action waiver is unenforceable, this Section B4 will not apply to you. If you opt out of binding arbitration in accordance with Section B4.2, this class action waiver will not apply to you. Neither you, nor any other consumer, can be a class representative, class member, or otherwise participate in a class, consolidated or representative proceeding without having opted out of binding arbitration in accordance with Section B4.2. 

If any provision of this arbitration agreement is found unenforceable, the unenforceable provision will be severed and the remaining arbitration terms will be enforced.

B5 Governing Law. Except as specified in Section B4.3, these GYG GTC are governed by the laws of the State of New York, without regard to its conflict of laws rules. 

B6 Venue. Any legal suit, action, or proceeding arising out of or related to these GYG GTC or our services (including (i) any proceeding initiated by a User who has opted out of binding arbitration in accordance with Section B4.2, and (ii) any small claims proceeding) shall be subject to the exclusive jurisdiction of the State and Federal Courts located in Kings County, New York. Each party irrevocably consents to the personal jurisdiction of such courts and agrees that it is a convenient forum and that it will not seek to transfer such action or proceeding to any other forum or jurisdiction, under the doctrine of forum non conveniens or otherwise.

B7 Jury Waiver. IF FOR ANY REASON A CLAIM PROCEEDS IN COURT RATHER THAN THROUGH ARBITRATION, YOU AND WE EACH WAIVE ANY RIGHT TO A JURY TRIAL.