Vilkår og betingelser

Version 01.03.2022
Disse Standardvilkår (i det følgende: ”GYG-SV”) regulerer brugen af GetYourGuide online-formidlingsplatformen, der bl.a. kan tilgås på URL http://www.getyourguide.dk, http://www.getyourguide.com, alle yderligere lande-websider (sammen ”GYG-websted”) og de lokale og mobile apps og applikationer (i det følgende samlet ”GYG-platform”).

1. Om os


Vi, GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 71-75, D-10437 Berlin, Tyskland, registreret hos underretten Amtsgericht Charlottenburg under HRB 132059 B, (”GetYourGuide” eller ”vi” eller ”os”) står som operatører af GYG-platformen og har derfor også et tilsvarende ansvar. Vores platform står til rådighed på verdensplan i flere sprog og kan bruges hurtigt og nemt.
Vi driver GYG-platformen som en formidlingsplatform, hvorpå der online udbydes guideture og andre turistaktiviteter (samlet ”aktivitet” eller ”aktiviteter”) ved en lang række lokale udbydere verden over (”udbydere”). Vi optræder i den forbindelse som agenter for udbyderne. Beskrivelserne af og billedmaterialet til disse aktiviteter stammer fra de pågældende udbydere. Vi har derfor ikke nogen direkte indflydelse på omfanget af sådant indhold.

2. Gyldighedsområde


2.1 Disse GYG-SV gælder for alle besøgende på GYG-platformen med alt indhold inden for de tilbudte operativsystemer (p.t. iOS, Android) (”brugere”). Så snart du bruger GYG-platformen, er du forpligtet til at overholde disse GYG-SV. Du bedes derfor læse dem omhyggeligt inden førstegangsbrug heraf.
2.2 Disse brugsvilkår er udelukkende orienteret mod forbrugere som defineret ved §13 BGB (tysk civilretskodeks). De kan hentes på internettet og gælder for alle vores hhv. tjenester og ydelser, for så vidt der ikke gør sig mere specifikke regelsæt gældende; skulle dette en enkelt gang være tilfældet, tydeliggør vi dette det pågældende sted. Betingelser fra brugers side, der står i modstrid med eller afviger fra disse brugsvilkår, har ikke nogen gyldighed, medmindre vi udtrykkeligt har samtykket heri.
2.3 Brugen af GYG-platformen gælder kun for dig personligt, dvs. du må ikke under nogen omstændigheder bruge den til at gøre eller ville gøre forretninger med under nogen som helst form. Husk: Videresalg af indgangsbilletter er et absolut NO GO! Det betyder, at enhver form for brug, der ligger udover din personlige brug i din privatsfære og/eller tjener kommercielle eller erhvervsmæssige formål for personer, du har en personlig relation til, og/eller nogen anden tredjemand, især erhvervsmæssigt videresalg af billetter, er strengt forbudt.

3. Hvad gør vi?


3.1 Du kan se aktivitetsudbuddet anonymt på GYG-platformen. Aktiviteterne omfatter eksempelvis guidede ture, madlavningskurser, sightseeing-ture med bus, skibsrejser, billetter til seværdigheder samt andre ydelser. Kontrakten om udførelsen af aktiviteten indgås udelukkende direkte mellem dig og udbyderen (”ydelseskontrakt”). På udbydernes side indgås kontrakterne af os på vegne af udbyderne og for deres regning. Vi handler som agenter for udbyderne og er af udbyderne blevet bestilt og befuldmægtiget til på vegne af udbyderne og for deres regning at foretage forretningstransaktioner mellem udbyderne og brugerne, altså f.eks. dig, og inkassere betaling hos brugerne. Vi tilbyder ikke selv nogen form for aktiviteter og bliver derfor ikke din kontraktpartner ifølge ydelseskontrakterne. Vi agerer selv hverken som arrangør eller udlejer, sælger eller anden form for kontraktpartner i relation til ydelseskontrakten med dig.
3.2 Du kan filtrere listen over aktiviteter ud fra forskellige parametre. Ved hjælp af opdagelsesassistenten får du vist aktiviteter, der svarer til dine kriterier og udbydes af én bestemt udbyder. Såfremt mere end én udbyder er i stand til at tilbyde en tur, der svarer til de kriterier, der er indlæst i opdagelsesassistenten, sker udvælgelsen af udbyderen igen ud fra følgende faktorer: popularitet, mangfoldighed, disponibelt omfang, afbestillingsprocent, vurderinger, performance over tid og størrelsen af de opnåede indtægter.
Vi forbeholder os ret til i fremtiden at ændre på den måde, hvordan vi præsenterer aktiviteter, anvende forskellige former for visning af aktiviteter efter byer eller andre kriterier og give brugerne valgmulighed mellem forskellige former for visning af aktiviteterne.
3.3 For at opnå en hurtig og problemfri behandling retter du spørgsmål til din booking til kundeservice hos GetYourGuide. I det øjemed står der på Kontakt os⎸GetYourGuide diverse formularer samt en hotline til din rådighed. Som agent støtter vi udbyderne ved afviklingen. Som regel svarer vi inden for 24 timer, men senest i reglen inden for 48 timer. Kommunikationen mellem dig og udbyderen kan i nødstilfælde ske direkte, idet du finder kontaktdata på den pågældende udbyder på din voucher.
3.4 Vi forbeholder os ret til at knytte brugen af GYG-platformen eller enkelte funktioner på GYG-platformen eller det omfang, i hvilket enkelte funktioner kan bruges, til bestemte forudsætninger, såsom kundens betalingsadfærd (for eksempel ved tidligere foretagne bookinger) eller gøre den afhængig af forelæggelsen af bestemte former for dokumentation (f.eks. dokumentation for identitet, indkøb, betaling eller ejendomsret). I tilfælde af mistanke om bedrageri, ved overtrædelse af disse GYG-SV og krænkelse af pligter ifølge ydelseskontrakten, som GetYourGuide bliver bekendt med, forbeholder vi os ret til at reducere dine bookingaktiviteter.
3.5. Vi er ikke forpligtet til at forbedre det indhold, de funktioner og tjenester, der stilles til rådighed via GYG-platformen, eller hhv. udvide (updates/upgrades) eller gøre sådant tilgængeligt. Vi kan til enhver tid indstille vores tjenester og ydelser. Et krav på videreførelse foreligger ikke. Men skulle du allerede have indgået en ydelseskontrakt med en udbyder, gælder for dig nr. 5.3, dvs. ydelseskontrakten/ydelseskontrakterne.

4. Tilmelding og GYG-konto


4.1 En registrering er ganske vist ikke påkrævet, men for at kunne gøre brug af alle funktioner, især ”ønskelisten”, skal du lade dig registrere hos os.
4.2 For at oprette GYG-kontoen skal du give korrekte oplysninger om dit navn og din e-mail-adresse i registreringsformularen på GYG-platformen og fastlægge et password. Disse data skal du hemmeligholde, så tredjemand ikke kan tilgå din konto. Med et klik på knappen ”Registrer nu” accepterer du disse GYG-SV. Efter at have klikket på knappen ”Bekræft e-mail” i bekræftelsesmailen får du en velkomst-e-mail fra GetYourGuide, og GYG-kontoen er oprettet.
4.3 Du må kun oprette én egen GYG-konto og må ikke overdrage kontoen til nogen anden.

5. Kontraktindgåelse med GetYourGuide – brugskontrakt


5.1 Genstanden for kontrakten med os som kontraktpartner er gratis brug af GYG-platformen ("brugskontrakt").
5.2 Kontraktforholdet mellem dig og os kommer i stand, så snart du på den pågældende app-stores produktbeskrivelsesside har klikket på "Installer"-knappen og evt. indlæst dit respektive password, eller så snart du bruger webstedet. Kontrakten om brug af GYG-platformen indgås på ubestemt tid, og du kan opsige den til hver en tid. Spærring, opsigelse eller sletning af kundekontoen kan ske til enhver tid via GetYourGuide-kundeservice enten telefonisk eller via kontaktformularen under ”Slet konto”. Kontaktdata fremgår af Kontakt os⎸GetYourGuide.
5.3 GetYourGuide kan til enhver tid ensidigt opsige kontrakten om brug af GYG-kontoen med en uges varsel. Opsigelsen træder dog først i kraft, så snart de allerede etablerede ydelseskontrakter er afsluttet. Retten til ekstraordinær opsigelse berøres ikke heraf.

6. Kontraktindgåelse med udbyderen – ydelseskontrakt


6.1 Når du udvælger og køber en udbyders aktivitet på GYG-platformen, indgår du en kontrakt med udbyderen, idet vi ved kontraktens indgåelse optræder som udbyderens agent. Efter at have tjekket, om aktiviteten står til rådighed, tilføjer du den pågældende aktivitet til varekurven ved at klikke på knappen ”I varekurv”. Efter klik på knappen ”Til kasse” udbedes der yderligere obligatoriske oplysninger, især betalingsmetoden, hvor du skal udfylde de pågældende felter i fuldt omfang.
6.2 Ved at klikke på knappen ”Book til betaling” ved afslutningen på bestillingsprocessen afgiver du et bindende tilbud på indgåelse af en ydelseskontrakt med den pågældende udbyder. Du er bundet til dette tilbud i to hverdage. Efter at have modtaget tilbuddet fremsender vi på vegne af udbyderen en automatisk bekræftelse på bestillingen. Denne bekræftelse på bestillingen udgør dog endnu ikke nogen form for accept af ydelseskontrakten.
6.3 Udbyderne vil evt. stille egne forretningsbetingelser (”udbyder-SV”) til rådighed i deres respektive tilbud på GYG-platformen. Læs endelig disse udbyder-SV omhyggeligt igennem, da de indeholder vigtige informationer til dig, f.eks. om afbestillingsmuligheder eller forudsætninger. Udbyder-SV gælder i tillæg til vores SV. Skulle der foreligge en modsigelse mellem betingelserne, gælder de for dig mest favorable vilkår.
6.4 Kontrakttilbuddet accepteres af os i udbyderens navn og på dennes vegne, ved at du modtager en bookingbekræftelse, der er udstedt i udbyderens navn og på dennes vegne, og evt. en voucher samt en betalingsbekræftelse. Vi forbeholder os ret til at acceptere eller afvise kontrakttilbud efter eget skøn.
6.5 Kontrakten mellem dig og den pågældende udbyder udgør ikke nogen særskilt kontrakttekst. Kontraktens indhold fremgår af det bestilte produkt (dvs. beskrivelsen af den af dig valgte aktivitet), disse SV og – for så vidt sådanne forefindes – udbyder-SV.
6.6 Du skal uden ugrundet ophold tjekke bookingbekræftelsen for, om alle data er korrekt anført.
6.7 OBS: Ved kontrakter om turistrelaterede tjenesteydelser, der indgås ved fjernsalg – såsom de ydelseskontrakter med udbyderne, som du har booket via os – foreligger der ifølge § 312g, stk. 2, 1. punktum, nr. 9, i BGB IKKE NOGEN tilbagetrædelsesret, idet du kun kan påberåbe dig lovens hæve- og opsigelsesbeføjelser. Du har evt. også en kontraktmæssig afbestillingsret som beskrevet under 11.

7. Udbydernes priser


7.1 Alle anførte priser er inklusivpriser, dvs., at alle skatter allerede indgår heri. Det er dog muligt, at der ude på lokationen derudover opkræves lokale afgifter (f.eks. kommunal turistskat). Det har vi ikke nogen indflydelse på.
7.2 De af udbyderne fastsatte bookingpriser er evt. underlagt særlige bestemmelser, for eksempel i relation til afbestillinger og refusion af foretagne betalinger. Du skal af egen drift forud for bookingen tjekke, om den pågældende udbyder foreskriver afvigende betingelser.
7.3 Vi modtager fra udbyderen en provision for formidling af ydelseskontrakten.

8. Kundeservice / bedstprisgaranti fra GetYourGuide


8.1. 8.1. Vores kundeservice kontakter du under Kontakt os⎸GetYourGuide, idet vi kan kontaktes telefonisk, i chatformat eller på e-mail.
8.2 Skulle du efter at have foretaget din booking beviseligt konstatere, at du kan booke den aktivitet, du har booket via GYG-platformen, (I) med samme karakteristika (tid, sted, antal personer) og (II) med samme ydelser (III) til en lavere pris på internettet (IV) hos samme udbyder og også kunne dokumentere dette over for os, vil vi udbetale det beløb, der udgør forskellen mellem den via GetYourGuide bookede pris, og den lavere og realistisk opnåelige pris, som du har fundet på internettet, til dig.
8.3 For at kunne gøre brug af denne bedstprisgaranti skal du på forlangende fremsende linket (og/eller et screenshot af det alternative tilbud). Vi vil så tjekke dette og udbetale differencen, hvis prisen rent faktisk skulle være lavere, idet betaling dog også kan ske i form af en værdikupon.
8.4 Alle særtilbud og rabatkampagner er markeret som sådanne.

9. Betaling ved GetYourGuide


9.1 For udbyderens ydelser gælder den på GYG-platformen tilbudte pris (”bookingpris”). Medmindre andet måtte være aftalt, skal bookingprisen for udbyderens ydelser afregnes straks samtidigt med brugerens booking. For udvalgte aktiviteter kan du evt. vælge en funktion, der først udløser betalingen senere. Dette kan kun ske med et kreditkort, der gælder mindst frem til datoen for den udvalgte aktivitet – for at finde frem til det, bliver dit kreditkort, når du har afsluttet din booking, debiteret med 0 EUR. 72 timer forud for starten på aktiviteten debiterer vi bookingprisen. Skulle det så ikke lykkes at foretage debitering af dit kreditkort, underretter vi dig og giver dig en frist på 47 timer til at foretage betalingen manuelt. Skulle det ikke klappe og du ikke kan foretage nogen betaling til os, annullerer vi automatisk den aktivitet, du har booket.
9.2 GetYourGuide har ret til at modtage de fakturerede beløb i udbyderens navn og på dennes vegne (som agent), medmindre der ikke udtrykkeligt fremgår noget herfra afvigende af udbyderens faktura. Med gennemførelse af betalingen til GetYourGuide har du opfyldt dine betalingsforpligtelser over for udbyderne med frigørende virkning. Hvis brugeren skal betale fordringer i en anden valuta end dennes eget lands valuta (fordring i fremmed valuta), kan GetYourGuide (i sin funktion som agent) forlange betaling i brugerens egen nationale valuta og omregne fordringen i fremmed valuta til den aktuelle valutakurs på tidspunktet for kontraktens indgåelse. For stærkt volatile valutaer kan vi beregne et rimeligt omvekslingsgebyr.
9.3 Vi er som udbyderens agent brugerens kontaktperson i forbindelse med en ydelseskontrakt og dennes honorering. Hvis du ønsker at gøre et krav om refusion af bookingprisen gældende uden for rammerne af vores afbestillingsvilkår, f.eks. fordi du mener, at du på baggrund af en rettidig afbestilling har krav herpå, skal du henvende dig til den pågældende udbyder ved at kontakte os. En af udbyderen bevilget refusion kan udbyderen afvikle via os.
9.4 Du skal anføre korrekte betalingsinformationer og aktualisere dem uden ugrundet ophold i tilfælde af ændringer. Vi kan afvise et af dig anført betalingsmiddel. Du vil i bestillingsprocessen blive informeret om, hvilke betalingsmidler der er tilladt i forbindelse med den pågældende ydelse. Du bedes overholde de brugs- og forretningsbetingelser, der lægges til grund hos betalingstjenesteyderen. Din betalingstjenesteyder kan opkræve yderligere gebyrer. Over for os er du forpligtet til at bekræfte, at du er berettiget til en af dig anvendt betalingsmetode eller har ret til at bruge den.
9.5 I nogle tilfælde betaler du ikke bookingprisen til GetYourGuide eller direkte til udbyderen, men til et andet selskab, som vi har bestilt til at afvikle betalingen som underagent. Skulle du eksempelvis bo i USA eller bruge et i USA udstedt kreditkort til betalingen, står GetYourGuide Operations Inc., et af vores datterselskaber, for afviklingen af betalingen. For disse betalinger gælder de samme betingelser som for betalinger direkte til os, så der altså ikke ændrer sig noget for dig. Især har du også opfyldt dine betalingsforpligtelser med gennemførelse af betalingen til den hertil bestilte virksomhed med frigørende virkning over for udbyderne. Skulle du have spørgsmål til betalingen, kan du kontakte vores pågældende lokale kundeservice Kontakt os⎸GetYourGuide.
9.6 Med autoriseringen af betalingen samtykker du i, at dine betalingsinformationer bruges til at inkassere vederlaget til udbyderen. Vi forbeholder os ret til gøre brugen af hhv. betalingsfunktionen eller enkelte betalingsmetoder på GYG-platformen afhængig af et tjek af den hertil påkrævede kreditværdighed.

10. Gennemførelse af aktiviteten – ydelseskontrakt


11.0 Du skal møde rettidigt frem på det mødested, som udbyderen har oplyst. Bemærk i den forbindelse ligeledes udbyderens SV. Hvis du indrejser fra udlandet til aktiviteten, er du selv ansvarlig for de nødvendige rejsepapirer (pas, visum osv.) og overholdelsen af sundhedsbestemmelser osv.
10.2 I bookingprisen for ydelserne indgår der ikke nogen forsikringer. Du er selv ansvarlig for, at der er tilstrækkelig forsikringsdækning. Forsikringsbehovet afhænger af den bookede aktivitet.
10.3 For tids- og fristfastsættelser er udbyderens tidszone udslagsgivende.

11. Afbestillinger


11.1 Du kan kun annullere ydelseskontrakterne i henhold til afbestillingsvilkårene, sådan som disse står anført i udbyderens SV, beskrivelsen af aktiviteten på GYG-platformene eller evt. på en voucher, der er udstedt for aktiviteten.
11.2 For at undgå misforståelser skal du foretage ændringer og afbestillinger via GYG-platformen, medmindre andet måtte være aftalt. Afbestilling kan ske via den formular, der står til rådighed under Skulle du have spørgsmål til betalingen, kan du kontakte vores pågældende lokale kundeservice Kontakt os⎸GetYourGuide. Ændring eller afbestilling skal ske i tide; hvad ”i tide” dækker over, afhænger af det konkrete tilfælde. Derfor er det meget vigtigt, at du opmærksomt læser alle betingelser, især udbyderens SV. Udslaggivende for, om afbestilling er sket i tide, er, om meddelelsen er fremkommet til GetYourGuide inden fristens udløb. Hvis disse forudsætninger er opfyldt, udsteder vi en bekræftelse på afbestillingen på vegne af udbyderen. Den udgør tillige dokumentation for afbestillingen og skal derfor opbevares under alle omstændigheder.
11.3 Vi kan på udbyderens vegne især informere dig om ændringer, der sker med kort varsel, telefonisk ved opkald til det telefonnummer, du har oplyst, eller ved at fremsende meddelelse om ændringer til din e-mail-adresse.
11.4 Såfremt der ikke fremgår herfra afvigende afbestillingsvilkår af udbyderens beskrivelse af aktiviteten, udbyderens SV eller en voucher, gælder følgende:
a) mere end 24 timer før aktivitetens begyndelse:
refusion af bookingprisen i fuldt omfang
b) 24 timer eller mindre før aktivitetens begyndelse eller ved no-show:
ingen refusion af bookingprisen
11.5 Du har altid mulighed for over for udbyderen at dokumentere, at denne overhovedet ikke har lidt nogen skade eller en skade, der er væsentlig mindre end de afbestillingsgebyrer, som udbyderen evt. måtte forlange.

12. Yderligere rettigheder for udbyderne – ydelseskontrakt


12.1 Udbyderen kan uden at overholde en aflysningsfrist aflyse aktivitetens afholdelse på det aftalte tidspunkt, hvis vejrforhold, myndighedstiltag, strejker eller andre ydre omstændigheder, der enten er uforudsigelige eller kun lader sig afværge ved uforholdsmæssige anstrengelser fra udbyderens side og som ligger uden for dennes kontrol (især force majeure), gør det umuligt at gennemføre aktiviteten eller gør dette betydeligt vanskeligere eller mere risikabelt. I så fald refunderes den bookingpris, der er blevet betalt for den aflyste aktivitet.
12.2 Udbyderen har lov til hhv. at nægte dig adgang til en aktivitet eller udelukke dig fra en sådan, hvis du ikke opfylder de forudsætninger, der forlanges på GYG-platformen, hvis du ved din deltagelse ville udsætte dig selv eller andre for fare, eller hvis du på anden vis udgør en vedvarende forstyrrelse i relation til aktivitetens gennemførelse. I så fald refunderes den for aktiviteten betalte bookingpris ikke.
12.3 Udbyderen kan til enhver tid foretage uvæsentlige programændringer, hvis dette forekommer påkrævet som følge af forhold, der indtræder med kort varsel. Til de uvæsentlige programændringer henregnes også en ændring af starttidspunktet for turen/mødestedet herfor, såfremt kunden kan nå frem til det nye mødested fra det oprindeligt aftalte mødested inden for 15 minutter til fods eller med kollektiv trafik. En ændring af starttidspunktet/mødestedet kan ske frem til 24 timer forud for påbegyndelsen af den bookede aktivitet, idet du informeres herom hhv. ved besked på e-mail eller visning via GYG-platformen.

13. Vurderinger og brugerindhold


13.1 Vi giver dig mulighed for på GYG-platformen at se vurderinger, der er skrevet af andre brugere, eller supplerende indhold og billeder vedrørende aktiviteten. Disse gengiver til hver en tid kun en personlig, til et bestemt tidspunkt relateret mening hos den pågældende bruger, der tilsvarende er præget af de personlige forestillinger og forventninger. Ligeledes skal der tages hensyn til, at den udbudte aktivitet kan have ændret sig siden dengang, da indholdet eller vurderingen blev lagt ud. Man skal også være opmærksom på antallet af afgivne vurderinger, da en enkeltstående meningstilkendegivelse ofte siger en hel del mindre end en samlet oversigt med en mangfoldighed af vurderinger.
13.2 Du kan øve personlig indflydelse på indholdet på GYG-platformen ved at skrive rapporter i form af vurderinger af aktiviteter, som du har betalt for, eller lægge billeder ud ("brugerindhold"). Du er fuldt ud ansvarlig for det brugerindhold, du har lagt ud. Det er strengt forbudt at lægge brugerindhold ud på GYG-platformen, der
er usandt eller vildledende, især forkerte og/eller usaglige vurderinger vedrørende aktiviteter eller andre derværende forhold/begivenheder, der kunne påvirke andre brugeres beslutninger,
åbent eller skjult at reklamere for produkter, tjenesteydelser eller virksomheder; især at afgive vurderinger, for så vidt brugeren får tilbudt et vederlag for dette tiltag, eller at foretage vurdering af aktiviteter ved udbydere, som brugeren selv virker for, eller
indeholder links eller lignende oplysninger/henvisninger, der er egnet til forstyrre fremmede databehandlingsanlægs funktion.
13.3 Endvidere er du forpligtet til forud for uploading af brugerindhold at sikre, at du har de rettigheder til billeder, der er nødvendige for at bruge dem. Især billeder eller fotos med andre personer end dig må kun indlæses på GYG-platformen, hvis der foreligger samtykke fra disse personer. Hvis du vil bruge billeder, som en anden person end dig har taget, skal du ligeledes have samtykke fra denne person.
13.4 Det brugerindhold, der gøres offentligt tilgængeligt, må ikke stride mod lovbestemmelser, den gode moral og/eller tredjemands ret, idet du især ikke må uploade brugerindhold med fremstillinger af vold, pornografisk, diskriminerende, ærekrænkende, racistisk, bagvaskende eller andet retsstridigt indhold eller visninger og/eller gøre sådant offentligt tilgængeligt.
13.5 Vi tilegner os ikke på nogen måde eller i nogen forbindelse brugerindhold.
13.6 Vi kan gøre brug af brugerindhold på forskellige måder. Hertil henregnes blandt andet visning på GYG-platformen, omformatering, behandling med henblik på større klarhed eller bedre grammatik, inddragelse i eller i forbindelse med reklamer eller andet arbejde.
13.7 Vi kan alt efter behov og eget skøn fjerne brugerindhold eller lægge det ud på ny. Eksempelvis kan GetYourGuide fjerne brugerindhold, hvis dette efter vores opfattelse er i modstrid med forpligtelserne ifølge pkt. 14.2-14.4. Vi har ikke pligt til at opbevare kopier af brugerindhold eller stille sådanne kopier til rådighed.
13.8 GetYourGuide, associerede virksomheder og vores(salgs-)partnere kan vise reklamer og yderligere informationer i forbindelse med eller sammen med brugerindholdet på GYG-platformen samt på andre medier. Du har ikke noget krav på vederlag for sådanne reklamer. Vi forbeholder os ret til ændringer i relation til arten og omfanget af sådanne reklametiltag og vil informere dig herom.

14. Databeskyttelse


14.1 Vi behandler altid dine personhenførbare data i overensstemmelse med lovens bestemmelser.
14.2 Detaljerede oplysninger om databeskyttelse finder du her.

15. Skadeerstatning


15.1 Du har pligt til i fuldt omfang at yde os erstatning for alle skader, omkostninger og udgifter (inkl. rimelige omkostninger til forsvar for retten), der opstår for os på grundlag af følgende pligtforsømmelser:
15.1.1 culpøst falsk fremstilling, handling eller undladelse fra din side i forbindelse med brug af GYG-platformen;
15.1.2 culpøs manglende overholdelse af disse brugsvilkår fra din side; eller
15.1.3 krav, der fremsættes af tredjemand og resulterer af eller opstår i forbindelse med din culpøse tilgang til eller din brug af GYG-platformen, for så vidt denne ikke sker i overensstemmelse med disse vilkår.
15.2. Skader som defineret ved pkt. 15.1. omfatter også erstatningsbetalinger, som vi ser os udsat for i forhold til vores medhjælpere ved opfyldelse eller udførelse, fordi en af de i pkt. 15.1.1.-15.1.3. beskrevne begivenheder er indtrådt.
15.3 Ovenstående pligter gælder kun, såfremt den pågældende retskrænkelse kan tilregnes dig, dvs. du har handlet forsætligt eller undladt at handle med den omhu, der er påkrævet i den givne relation.

16. Ansvar


16.1 Udover i de i pkt. 16.2 beskrevne tilfælde er den maksimale hæftelse, der resulterer af eller opstår i forbindelse med opfyldelsen af vores kontraktlige forpligtelser over for dig, fra vores side begrænset til den typisk forudsigelige skade, der fremkommer ved uagtsom krænkelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse ifølge dette kontraktforhold. En ”væsentlig kontraktlig forpligtelse” ifølge disse brugsvilkår er en pligt, hvis opfyldelse er uundværlig med henblik på ordentlig udmøntning af disse forretningsbetingelser og hvis forsømmelse sætter formålet med disse forretningsbetingelser og opfyldelsen heraf, som du som bruger som regel burde kunne stole på nyder fremme, på spil. Et tab eller en skade kan typisk forudses, hvis den på tidspunktet for anerkendelsen af disse GYG-SV typisk var forudsigelig. Vi udelukker eget ansvar og ansvar ved medhjælpere til opfyldelse eller udførelse for skader, der er forvoldt ved uagtsom forsømmelse af en ikke væsentlig kontraktlig forpligtelse.
16.2. 16.2. Intet i disse betingelser udelukker eller begrænser vores eget ansvar eller ansvar ved vores medhjælpere til opfyldelse eller udførelse for grov uagtsomhed eller forsæt eller for død eller legemsbeskadigelse eller for bedrageri. Ligeledes berøres evt. videregående præceptive lovbestemte rettigheder for forbrugere ikke heraf.
16.3 Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis vi på svigagtig vis skulle fortie et forhold vedrørende GYG-platformens standard eller påtage os garanti for en bestemt funktionalitet. Tilsvarende gælder for brugerens evt. krav ifølge loven om produktansvar.
16.4 Der foreligger ikke noget ansvar i tilfælde af force majeure; i den forbindelse anføres eksempelvis, men ikke udtømmende: udfald af elektroniske eller mekaniske apparater eller kommunikationsveje, handlinger ved tredjemand (inkl. denial-of-service-angreb og overdreven brug eller misbrug af GYG-platformen), telefon- eller andre forbindelsesproblemer, computervirus, ubeføjet indgriben, tyveri, betjeningsfejl, brand, uvejr inkl. oversvømmelser, regulatoriske eller andre tiltag fra tilsyns-, regerings- eller overnationale myndigheder, krig, oprør eller arbejdskonflikter.

17. Overdragelse


Du er med undtagelse af evt. erstatningskrav ikke berettiget til at overdrage, videregive eller på anden vis disponere over dine rettigheder og/eller pligter ifølge disse betingelser.

18. Ugyldighedsbestemmelse


Skulle enkelte bestemmelser i disse GYG-SV helt eller delvis være ugyldige fra første færd eller blive ugyldige, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke heraf. I stedet for ikke inkluderede eller ugyldige bestemmelser i disse GYG-SV træder lovgivningens almene regelsæt. Såfremt sådanne almene lovregler ikke står til rådighed i det pågældende tilfælde (manglende relevant bestemmelse) eller ville føre til et urimeligt resultat, vil parterne optage forhandlinger om at finde en gyldig ordning, der træder i stedet for den ikke inkluderede eller ugyldige bestemmelse og i økonomisk forstand lægger sig så tæt op ad denne som muligt.

19. Afsluttende bestemmelser


19.1 Med henblik på kontraktopfyldelse og udøvelse af rettigheder, som vi har ifølge denne kontrakt, kan vi som medhjælpere til opfyldelsen betjene os af andre GetYourGuide-virksomheder og tredjemand.
19.2 Vi kan ændre eller justere disse brugsvilkår fremover, f.eks. for at tage højde for lovændringer, ændringer i betingelserne for content-fremskaffelse eller manglende relevante aftalebestemmelser; hvad angår de af vores tilbud, der er forbundet med pligt til at afholde omkostninger, ændrer eller tilpasser vi kun disse brugsvilkår fremover, hvis der foreligger ydre omstændigheder, der tvinger os hertil, f.eks. for at tage højde for lovændringer, ændringer i vores aftalepartneres tjenester eller manglende relevante aftalebestemmelser. Vi vil i påkommende fald informere dig i god tid og på passende vis. Skulle du gøre indsigelse, kan vi eller du opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning.
19.3 Samtlige erklæringer, der inden for rammerne af aftalen fremsendes mellem GetYourGuide og dig, skal foreligge i skriftlig form eller som tekst (f.eks. på e-mail).
19.4 Europa-Kommissionens online-mæglingsplatform kan kontaktes her. Vi er hverken villige eller forpligtede til at deltage i mæglingsprocedurer ved en mæglingsinstans for forbrugere.
19.5 For forbrugere gælder tysk ret under udelukkelse af FN-købelovn (CISG) bortset fra tilfælde, hvor præceptive bestemmelser i dit lands forbrugerlovgivning, altså det land, hvor du overvejende har dit ophold, er mere fordelagtigt for dig; for så vidt gælder disse gunstigere bestemmelser i dit land.

Fortrydelsesret


Hvis du er forbruger, dvs. hvis du er en fysisk person, der ikke handler som led i sit erhverv, og dit sædvanlige opholdssted er i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, har du generelt en lovbestemt fortrydelsesret i overensstemmelse med følgende oplysninger om fortrydelsesret. I nogle tilfælde er fortrydelsesretten dog udelukket ved lov, så du har muligvis ikke fortrydelsesret i forbindelse med din specifikke aftale.

Undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret


Fortrydelsesretten er ved lov udelukket i forbindelse med aftaler om fjernsalg af fritidsaktiviteter, hvis aftalen vedrører levering på en forud fastlagt dato eller i et nærmere bestemt tidsrum. Dette omfatter dato- eller tidsafgrænsede ture af forskellig art, "(Flere) dagsudflugter", "Entrébilletter", "Guidede ture", "Vandaktiviteter", "Eventyr", "Andre oplevelser" og "Kombinationstilbud" arrangeret af os.

Vejledning om udøvelse af fortrydelsesretten


Fortrydelsesret


Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke befragteren, får den sidste vare i fysisk besiddelse. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os ( GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Tyskland, withdrawal @ getyourguide . com (beskyttelse mod spam), +49 30 2202 7135 ) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse


Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Du returnerer varerne eller afleverer dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Vi afholder udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer
på.
Ud over ovenstående gælder følgende med hensyn til din fortrydelsesret: Du kan bruge nedenstående standardfortrydelsesformular til at erklære din fortrydelsesret, men er ikke forpligtet til at bruge den. Du kan f.eks. også hurtigt og effektivt erklære, at du fortryder, via vores platform ved at udfylde og indsende vores formular på Afbestil booking. Hvis du bruger nedenstående fortrydelsesformular, beder vi dig venligst om at oplyse dit bookingnummer. Det gør det lettere for os at matche din fortrydelse med din kontrakt, men det er ikke obligatorisk for dig.

Standardfortrydelsesformular


(udfyld og returner denne formular kun, hvis du ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende).

  • Til GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Tyskland, withdrawal@getyourguide.com:

  • Jeg/vi () meddeler herved, at jeg/vi () ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores () købsaftale om følgende varer ()/ levering af følgende tjenesteydelser (*),

  • Bestilt den() /modtaget den(),

  • Forbrugerens navn (Forbrugernes navne),

  • Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresser),

  • Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir),

  • Dato


(*) Det ikke-relevante udstreges.